کد اخبار

ابزار هدایت به بالای صفحه

پشتیبانی

تاریخ روز حدیث موضوعی

اسلاید شو

باسمه تعالی

همایش انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی

از سلسله همایش های دوسالانة تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری

 در باره تمدن نوین اسلامی.همایش دوم

اسفند ماه 1396. دانشگاه اصفهان   


درآمد:

پدیدة دوران ساز و سرنوشت ساز انقلاب اسلامی ایران که در واپسین سال قرن چهاردهم هجری قمری رخ داد از یک جهت پایان یک دوران تاریخی و از جهت دیگر طلیعه ای بر یک دوران جدید در تاریخ ایران و اسلام یه شمار می رود؛ پایانی بر تمدن کهن اسلامی و آغازی بر تمدن نوین اسلامی. به همان میزان که ریشه های این انقلاب از سرچشمه های فکری و اعتقادیِ اصیل اسلام ( قرآن و عترت) سیراب می شود، برای به ثمر نشستن این انقلاب شاخه های آن، باید ثمرات و میوه هایی به فراخور نیازهای ملموس و حیاتی جوامع مسلمان امروز عرضه کند. امام خمینی(ره) در پیامی که به مناسبت آغاز قرن پانزدهم هجرت نبی مکرم اسلام (ص) صادر کردند در یک نگرش تمدنی به قرن پانزدهم هجری قمری بزرگترین ثمره این انقلاب را در یک جمله چنین بیان کردند: « این قرن به خواست خداوند قادر، قرن غلبه مستضعفان بر مستکبران و حق بر باطل است.» (صحیفه نور، ج15، ص171).

برخورداری از نگرش تمدنی به حرکت انقلاب اسلامی ضرورتی انکار ناپذیر برای تداوم این حرکت مبارک تا رسیدن به نتایج تاریخی آن است. چنین نگرشی پدیده انقلاب اسلامی ایران را نه در بُعد سیاسی خلاصه می کند و نه آن را در مرزهای جغرافیایی خاصی محصور می سازد. بدینسان انقلاب اسلامی ایران منادی عصری جدید در تاریخ اسلام و به تعبیری طلیعه تمدن نوین اسلامی محسوب تواند شد. این نگرش در بیانات و پیام های مختلف رهبری معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای جلوه ای بارز دارد.

سلسه همایش های تبیین نواندیشی های مقام معظم رهبری درباره تمدن نوین اسلامی فرصتی است برای همگی اندیشمندان و متفکرانی که به فراخور تخصص و علاقه های مطالعاتی خود ابعاد مختلف این موضوع را واکاوی و نتایج تأملات و دستاوردهای تحقیقاتی خود را به جامعه علمی عرضه نمایند. همایش دوم با محوریت انقلاب اسلامی و تمدن نوین اسلامی آماده دریافت مقالات در محورهای زیر می باشد:

                                         

الف: مفهوم شناسی و مطالعات نظری:

زنجیرة تمدنی؛ انقلاب اسلامی. نظام اسلامی. دولت اسلامی. جامعه اسلامی. تمدن نوین اسلامی

 احیای تمدنی؛ ضرورت ها، موانع و راهکارها

روش شناسی مطالعات تمدن نوین اسلامی ؛ الگوپردازی، مدل سازی، تصویر پردازی تمدن نوین اسلامی

ب: انقلاب اسلامی ایران و تمدن نوین اسلامی

مبانی فکری

ضرورت های اقتصادی

بیداری اسلامی

چالش ها ی تمدن غرب مدرن

ج) آینده پژوهی و آینده نگاری تمدن نوین اسلامی

 روند پژوهی و مطالعه روندهای تاثیر گذار در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

واکاوی پیشرانها و عوامل موثر در شکل گیری و پیشبرد روندهای ظهور تمدن نوین اسلامی

بررسی عوامل تغییر و ثبات در شکل گیری تمدن نوین اسلامی

رویدادها، تصورات، و اقدامات تاثیر گذار بر آینده تمدن نوین اسلامی

آینده نگاری (سناریو پردازی، چشم انداز سازی، طراحی نقشه راه برای بنیان تمدن نوین اسلامی

راهبردنگاری، سیاستگذاری، برنامه ریزی برای شکل گیری تمدن نوین اسلامی

آینده های ممکن، محتمل و مطلوب تمدن نوین اسلامی

 

زمان برگزاری:

زمان  پیش همایش در  سه مرحله:   اردیبهشت 1396 شمسی، شهریورماه 1396 شمسی، آذرماه 1396 شمسی

زمان همایش اصلی: اسفند ماه 1396 شمسی