نوشته‌ها

مدیر- اندیشکده

دکتر مسعود مطهری نسب

 

تحصیلات:

دکتری، جامعه شناسی سیاسی ، دانشگاه اصفهان

کارشناسی ارشد،علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان 

کارشناسی، علوم سیاسی ، دانشگاه اصفهان

مقالات علمی – پژوهشی:

۱)کاربرد نظریه وحدت در عین کثرت صدرایی در جامعه شناسی سیاسی معاصر ایران

۲)کاربرد تفکر انتقادی در نظام علمی و دانشگاهی جمهوری اسلامی ایران

۳)راهبرد تمدنی مقام معظم رهبری در رفت و آمد دولت های بعد از انقلاب

۴) نوخوانش تمدن اسلامی با تاکید بر روش شناسی ابن سینا و ابو ریحان

۵) بازخوانی گفتمان علمی در دوره نوزایی تمدن اسلامی

با تاکید بر مقایسه روش شناسی علمی زکریای رازی و و ابو نصر فارابی 

۶)خوانش تمدنی الهیات اسلامی و الهیات مسیحی

۷)بررسی مقایسه ای روش شناسی انتقادی محمد غزالی و فخر رازی

کتاب:

گفتمان روش شناسی علمی در تمدن اسلامی ایرانی

 

پروژه های پژوهشی:

۱)تحقیق و تدوین رشته تمدن شناسی تطبیقی ( اسلام و ملل متمدن )

۲)بررسی تطبیقی رویکرد روش شناختی زکریای رازی

و ابونصر فارابی در تولید علم بومی

مسؤلیت های اجرایی:

۱) مؤسس و مدیر پژوهشگاه دانشجویی دانشگاه اصفهان۱۳۸۸

(تاسیس اولین پژوهشگاه دانشجویی کشورپیرو مطالبات مقام معظم رهبری)

۲) دبیر اجرایی همایش ملی توسعه و تمدن در سال ۱۳۸۸

۳)دبیر برگزاری چهار دوره نمایشگاه کتاب محراب اندیشه ۱۳۸۷و ۱۳۸۸

۴)مدیر اجرایی مجله علمی – تخصصی “مسیر تمدن” ۱۳۸۸و۱۳۸۹

“اللهم عجل لولیک الفرج”